Mobilități › Erasmus
Erasmus+

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 - 2020. Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani, Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și capacității de inserție profesională, prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât actualul nivel al cheltuielilor și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele.

Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la programe de voluntariat în alte țări. Totodată va finanța parteneriate transnaționale între diferite organizații și instituții de educație, formare și tineret, cu scopul de a coopera și de a construi punți între sistemul educațional și câmpul muncii prin care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe necesare astăzi. De asemenea, va susține eforturile de modernizare a sistemelor de educație, formare profesională și tineret. În ceea ce privește sportul, programul va finanța activități sportive de masă accesibile publicului larg și proiecte transfrontaliere destinate promovării fair-play-ului și combaterii aranjării meciurilor, dopajului, violenței și rasismului.

Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și susține, pentru  prima dată, sportul. Cele șapte programe europene de finanțare reunite sunt: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate. Având o abordare integrată, Erasmus+ oferă mai multe posibilități de cooperare între sectoarele educației, formării, tineretului și sportului.

Pentru a-şi atinge obiectivele cat mai eficient, Erasmus+ are o structura mai flexibilă, propune condiții de participare și de finanțare mai simple față de programele precedente şi pune accent pe impact şi o abordare mai strategică şi mai integratoare.

Coordonarea Programului ERASMUS+:

 • La nivel internaţional: Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură;
 • La nivel naţional: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;
 • La nivelul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad: Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

1. Mobilităţi studenţeşti

Obiective:

 • să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 • să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 • să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 • să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

2. Plasamente studenţeşti (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii). Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice. Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 • asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 • semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 • efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

3. Mobilităţi ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în instituţii de învăţământ superior.

Obiective:

 • să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 • să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 • să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.

4. Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic în instituţii de învăţământ superior şi întreprinderi.

Obiective:

 • Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior către o întreprindere (Activităţile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, cursuri şi conferinţe, până la perioade de formare practică.)
 • Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituţii de învăţământ superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră.
 • Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ superior către o instituţie parteneră în scopul perfecţionării academice.

Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale. Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine. Grantul este administrat de către instituţia de învăţământ superior beneficiară. Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia de origine şi instituţia/întreprinderea gazdă.

Carta Universitară Erasmus

Carta universitară Erasmus (EUC) oferă cadrul general pentru activităţile de cooperare europeană pe care o instituţie de învăţământ superior le poate realiza în cadrul programului Erasmus. Ea constituie o condiţie prealabilă esenţială pentru ca instituţiile de învăţământ superior să organizeze acţiuni de mobilitate pentru studenţi, profesori şi alte persoane, să realizeze cursuri intensive de limbi străine şi programe intensive Erasmus şi să candideze pentru proiecte multilaterale, reţele, măsuri acompaniatoare şi să organizeze vizite pregătitoare.

Codul PIC

Codul PIC reprezintă un număr unic de înregistrare de care universitatea are nevoie în toate etapele unui proiect Erasmus + (de la selecţie până la raportare). Acest număr este necesar pentru interacţiunea cu bazele de date online folosite la nivel european pentru gestiunea programului atât de către Comisia Europeană cât şi de Agenţiile Naţionale şi Agenţia Executivă. În acest fel se evită solicitarea de informaţii în mod redundant şi datele pot fi actualizate automat.

Codul PIC este necesar fiecărei instituţii de învăţământ pentru depunerea de proiecte şi obţinerea finanţării în cadrul programului Erasmus + la nivelul fiecărei acţiuni în parte KA1, KA2 şi KA3.

 

Evenimente

flagen

panou_DRI


Informatii contact

AdresaArad, B-dul. Revoluţiei, nr. 94-96, 310025, Etj. I, cam.3
Telefon: 0040 257-285813
E-mail: relint@uvvg.ro

Ne gasesti si pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Contactati-ne
....