Prezentare

Biroul programe comunitare este o structură organizatorică a Departamentului de Relaţii Internaţionale, destinată implementării şi coordonării programelor finanţate de către Comisia Europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, în cadrul programului Erasmus +.

Atribuţiile Biroului programe comunitare sunt:

 

  • pune în aplicare strategia universităţii în domeniul participării la programele comunitare care vizează educaţia şi formarea profesională, promovează în universitate programele respective şi asigură cadrul optim de participare a membrilor interesaţi ai comunităţii academice la aceste programe;
  • aplică politica şanselor egale pentru toate categoriile de participanţi sau candidaţi, asigurând evitarea oricărei discriminări şi implementarea calităţii în activitatea de acest tip;
  • propune Conducerii universităţii direcţii şi opţiuni prioritare de acţiune referitoare la tipurile de proiecte, partenerii şi domeniile de studiu avute în vedere şi urmăreşte punerea în aplicare a priorităţilor aprobate;
  • realizează şi consiliază candidaţii potenţiali interesaţi să participe şi/sau să iniţieze proiecte Erasmus + de diferite tipuri (mobilităţi, plasamente, Erasmus mundus);
  • întocmeşte şi supune aprobării Senatului universităţii, regulamentele de organizare a proceselor de selecţie; criteriile de selecţie trebuie să fie clare, corecte, transparente şi nediscriminatorii;
  • coordonează desfăşurarea proceselor de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţi;
  • organizează şi monitorirează mobilităţile studenţeşti şi ale cadrelor didactice prin programele menţionate;
  • gestionează contractele financiare încheiate cu ANPCDEFP pentru finanţarea, organizarea şi monitorizarea mobilităţilor studenţeşti şi ale cadrelor didactice.

 

 

 

Evenimente

flagen

panou_DRI


Informatii contact

AdresaArad, B-dul. Revoluţiei, nr. 94-96, 310025, Etj. I, cam.3
Telefon: 0040 257-285813
E-mail: relint@uvvg.ro

Ne gasesti si pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Contactati-ne
....