Despre › Misiune și obiective
Misiune și obiective

Misiunea fundamentală a Departamentului de Relaţii Internaţionale este în concordanţă cu misiunea Universităţii de întărire a participării la schimbul internaţional de valori, prin cooperare internaţională, pentru afirmarea apartenenţei la Spaţiul European al Învăţământului Superior şi la Spaţiul European al Cercetării. Departamentului de Relaţii Internaţionale îi revine misiunea de a asigura derularea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare academică ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad cu universităţi, instituţii de cercetare, instituţii culturale şi sociale din Europa şi întreaga lume.


Departamentul de Relaţii internaţionale va sprijini şi promova activităţile de integrare, cooperare europeană şi internaţională, de acces la educaţie pe tot parcursul vieţii, participând la realizarea acestora. Obiectivul principal al departamentului de Relaţii Internaţionale este acela de a susţine politica de internaţionalizare a Universităţii şi promovare a imaginii acesteia, ca instituţie de educaţie, ştiinţă şi cultură, atât în spaţiul european, cât şi la nivel global. 


Obiectivele generale ale departamentului sunt:

 • elaborarea strategiei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în domeniul relaţiilor internaţionale;
 • intensificarea cooperărilor cu instituţii de învăţământ din străinătate prin menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu universităţile sau organizaţiile partenere şi stabilirea unor noi colaborări, atât la nivel european, cât şi internaţional; 
 • creşterea vizibilităţii internaţionale a UVVG prin organizarea de simpozioane, conferinţe şi şcoli de vară cu participare internaţională, editarea unor publicaţii de valoare, precum şi îmbunătăţirea site-ului departamentului care să reflecte întreaga activitate internaţională a UVVG;
 • sporirea prestigiului universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea universitară internaţională;
 • facilitarea mobilităţilor inter-universitare în contextul în care mobilitatea cadrelor didactice, a studenţilor şi a absolvenţilor este unul dintre elementele importante ale Procesului Bologna, influenţând calitatea învăţământului superior şi a cercetării, la standarde europene;
 • dezvoltarea de programe de studiu  în comun între UVVG şi universităţi europene sau din  întreaga lume (joint degrees); 
 • invitarea de specialişti din alte ţări în calitate de visiting profesor;
 • participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice la conferinţe internaţionale de renume în calitate de keynote speaker;
 • participarea la programe europene şi internaţionale finanţate de Uniunea Europeană sau alte organisme;
 • afilierea Universităţii la noi organisme internaţionale, atât academice, cât şi profesionale;
 • dezvoltarea activităţii Departamentului FEDE prin implementarea unor noi cursuri;
 • dezvoltarea reţelei de centre culturale internaţionale ale Universităţii;
 • dezvoltarea laturii multiculturale a universităţii prin organizarea de manifestări cultural-educative;
 • atragerea unui număr cât mai mare de studenţi străini pentru programele de studiu organizate de  facultăţile universităţii.
 

Evenimente

flagen

panou_DRI


Informatii contact

AdresaArad, B-dul. Revoluţiei, nr. 94-96, 310025, Etj. I, cam.3
Telefon: 0040 257-285813
E-mail: relint@uvvg.ro

Ne gasesti si pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Contactati-ne
....